Ukrainian pop hits 60 years old. Golden Collection

Ukrainian pop hits 60 years old. Golden Collection
.
Ukrainian pop hits 60 years old. Golden Collection


Artist & Band: Various Artists
Title Of Album: Серия: Золота колекція. Хіти української естради 70-х років (series: Golden Collection. Ukrainian pop hits 70 years old)
Year Of Release: 2005
Country: Ukraine
Label: Astra Records (Ukraine)
Studio/Live: Studio
Genre, Style: Folk, pop, Retro
Type, Quality: mp3, CBR 320 kbps
Total Time: 72:08
Total Size: mp3 - 157.23 MB


Большая интернациональная поп-звезда София Ротару, безусловно, родилась тогда, когда начала исполнять песни гениального мелодиста Владимира Ивасюка. В этом сборнике София представлена именно его хитами: "День з тобою", "Два перстені" и "Кленовий вогонь". Только на одну песню больше на диске поет незабвенный Назарий Яремчук: "Червона рута", "Водограй", "Пісня буде поміж нас", "Я - твоє крило" (в дуэтах с Надеждой Пащенко и Василием Зинкевичем). Лидия Видаш исполняет еще один хит Ивасюка - "Я піду в далекі гори". В этом коллекционном сборнике представлены также другие известные композиторы (И. Поклад, О. Зуев, И. Шамо, А. Билаш и др.) и вокалисты. В их числе - Лина Прохорова, Нина Матвиенко, Юрий Рожков, трио Маренич и самые голосистые вокально-инструментальные ансамбли того приглушенного времени: "Червона рута", "Смерічка", "Кобза", "Водограй", "Мрія"...

Song title:

1.Червона рута (Василь Зінкевич та Назарій Яремчук)
музика: Володимир Івасюк
слова: Володимир Івасюк
2.День з тобою (Софія Ротару)
музика: Володимир Івасюк
слова: Ростислав Братунь
3.Пісня буде поміж нас (Василь Зінкевич та Назарій Яремчук)
музика: Володимир Івасюк
слова: Володимир Івасюк
4.Я піду в далекі гори (Лідія Відаш)
музика: Володимир Івасюк
слова: Володимир Івасюк
5.Три трембіти (Вокально-інструментальний ансамбль "Водограй")
музика: Мирослав Скорик
слова: Олександр Вратарьов
6.Два перстені (Софія Ротару)
музика: Володимир Івасюк
слова: Володимир Івасюк
7.Я – твоє крило (Надія Пащенко та Назарій Яремчук)
музика: Володимир Івасюк
слова: Роман Кудлик
8.Кленовий вогонь (Софія Ротару)
музика: Володимир Івасюк
слова: Юрій Рибчинський та Мирослав Воньо
9.Зелений клен (Надія Пащенко та Ніна Злобіна)
музика: Ігор Поклад
слова: Володимир Кудрявцев
10.Кольори кохання (Юрій Рожков)
музика: Євген Мартинов
слова: Володимир Кудрявцев
11.Три поради (Ліна Прохорова)
музика: Ігор Шамо
слова: Юрій Рибчинський
12.А ми удвох (ВІА "Калина")
музика: Олександр Зуєв
слова: Володимир Кудрявцев
13.Дикі Гуси (Ніна Матвієнко)
музика: Ігор Поклад
слова: Юрій Рибчинський
14.Люби мене (Кобза)
музика: Олександр Білаш
слова: Михайло Ткач
15.Чарівна скрипка (тріо "Либідь")
музика: Ігор Поклад
слова: Юрій Рибчинський
16.Ніч яка місячна (Кобза)
музика: народна
17.Несе Галя воду (Тріо Маренич)
музика: народна
18.Посилала мене мати (Тріо Маренич)
музика: Андрій Кушніренко
слова: Іван Кутень
19.Ой, у полі рута, рута (Кобза)
музика: народна
20.Чічері (ВІА "Червона Рута")
музика: народна
21.Водограй (Надія Пащенко та Назарій Яремчук)
музика: Володимир Івасюк
слова: Володимир ІвасюкSong title: (Transliteration)

1.Chervona ruta (Vasyl' Zinkevych ta Nazarij Jaremchuk)
music: Volodymyr Ivasjuk
words: Volodymyr Ivasjuk
2.Den' z toboju (Sofija Rotaru)
music: Volodymyr Ivasjuk
words: Rostyslav Bratun'
3.Pisnja bude pomizh nas (Vasyl' Zinkevych ta Nazarij Jaremchuk)
music: Volodymyr Ivasjuk
words: Volodymyr Ivasjuk
4.Ja pidu v daleki hory (Lidija Vidash)
music: Volodymyr Ivasjuk
words: Volodymyr Ivasjuk
5.Try trembity (Vocal-instrumental ensemble "Vodohraj")
music: Myroslav Skoryk
words: Olexandr Vratar'ov
6.Dva persteni (Sofija Rotaru)
music: Volodymyr Ivasjuk
words: Volodymyr Ivasjuk
7.Ja – tvoje krylo (Nadija Paschenko ta Nazarij Jaremchuk)
music: Volodymyr Ivasjuk
words: Roman Kudlyk
8.Klenovyj vohon' (Sofija Rotaru)
music: Volodymyr Ivasjuk
words: Jurij Rybchyns'kyj ta Myroslav Von'o
9.Zelenyj klen (Nadija Paschenko ta Nina Zlobina)
music: Ihor Poklad
words: Volodymyr Kudrjavcev
10.Kol'ory kohannja (Jurij Rozhkov)
music: Jevhen Martynov
words: Volodymyr Kudrjavcev
11.Try porady (Lina Prohorova)
music: Ihor Shamo
words: Jurij Rybchyns'kyj
12.A my udvoh (VIA "Kalyna")
music: Olexandr Zujev
words: Volodymyr Kudrjavcev
13.Dyki Husy (Nina Matvienko)
music: Ihor Poklad
words: Jurij Rybchyns'kyj
14.Ljuby mene (Kobza)
music: Olexandr Bilash
words: Myhajlo Tkach
15.Charivna skrypka (trio "Lybid'")
music: Ihor Poklad
words: Jurij Rybchyns'kyj
16.Nich jaka misjachna (Kobza)
music: folk song
17.Nese Halja vodu narodna (Marenych Trio)
music: folk song
18.Posylala mene maty (Marenych Trio)
music: Andrij Kushnirenko
words: Ivan Kuten'
19.Oj, u poli ruta, ruta (Kobza)
music: folk song
20.Chicheri (VIA "Chervona Ruta")
music: folk song
21.Vodohraj (Nadija Paschenko ta Nazarij Jaremchuk)
music: Volodymyr Ivasjuk
words: Volodymyr Ivasjuk


upload.com.ua
depositfiles.com
ifolder.ru
part 1
part 2

"Максимуз" Завадский Игорь (кнопочный акардион)

"Максимуз" Завадский Игорь (кнопочный акардион)

Исполнитель: Завадский Игорь (кнопковий акордеон)
Альбом: «Максимуз 1», «Максимуз 2»
Год выхода: 2007
Жанр: Инструментал
Звук: mp3, 128 kbps
Продолжительность: 2:24:50
Размер: 142 Mb

"Максимуз" (2007 рік) - 7-й музичний альбом Ігоря Завадського, який складається з двох дисків. З усіх альбомів цей має найбільшу тривалість звучання, що знайшло відображення в назві. «Максимуз» - це «максимум музики». Взагалі, слово «максимум» є одним з ключових у творчості Ігоря Завадського. Він – максималіст в усьому і прагне робити все максимально якісним, відвертим, цікавим і ексклюзивним. У його дискографії вже 10 CD за останні 7 років. Три альбоми – «подвійні». Це своєрідна музична антологія виконавця. Музикант перебуває у постійному пошуку репертуару і нових форм звучання свого інструменту з іншими, а також презентує широкому колу слухачів яскравих виконавців з України та інших країн світу.
«Максимуз», як і попередні три альбоми, записаний на концертах Ігоря Завадського. Лише 2 композиції повністю зроблені в студії з його незмінним аранжувальником Андрієм Остапенком: «Амурські хвилі» та «Ріо-Ріта». Вони зіграні Ігорем Завадським на кнопковому акордеоні «Scandalli» (зі специфічним естрадним тембром звучання), який з’явився у виконавця наприкінці 2007 року. Крім цих композицій, на першому диску розміщено 11 творів у його сольному виконанні та 2 дуети: з клавесином і саксофоном. Ще кнопковий акордеон Ігоря Завадського вперше на його дисках звучить у супроводі струнного тріо, струнного квінтету і клавесину, а також з хором хлопчиків при Національній музичній академії України ім.П.І.Чайковського (художній керівник – Алла Шейко). Крім 6 нових версій творів, записаних раніше, 15 творів – прем’єрні. Це і перекладення Ігоря Завадського класичної музики для кнопкового акордеону, і його обробки мелодій з відомих кінофільмів, і популярна музика в стилі ретро. На другому диску записані танці народів світу, сучасна та джазова музика у виконанні майстрів з України, Білорусі, Сербії та Італії (6 виконавців – кнопковий акордеон, 5 – клавішний акордеон, 1 – саксофон, 1 – дует саксофону з клавішним акордеоном, 1 – ансамбль народної музики «Узоры»).
Усі записи альбому «Максимуз» зроблені на концертах Ігоря Завадського в київському Будинку актора впродовж 2007 року.

"МАКСИМУЗ-1"

1. Г.Ф.ГЕНДЕЛЬ - "Dignare" з ораторії "Te Deum" ("Тобі, Господи") 2' 22
2. А.ВІВАЛЬДІ - Концерт ля мінор для двох скрипок з камерним оркестром - Allegro 4 '21
3. Й.С.БАХ - Концерт №3 для клавіра - Adagio 3 '15
4. Й.С.БАХ - Сюїта №2 для флейти з камерним оркестром - Badinerie 1 '33
5. Д.СКАРЛАТТІ - Соната сі мінор 4 '57
6. Д.СКАРЛАТТІ - Соната ре мінор 3'10
7. А.ВІВАЛЬДІ - Концерт "Весна" з циклу "Пори року" - Largo e pianissimo sempre 2'40
8. А.ВІВАЛЬДІ - Концерт "Ніч" для флейти з камерним оркестром - Allegro 2'53
9. А.ВІВАЛЬДІ - Концерт до мажор для флейти з камерним оркестром - Largo 4'08
10. Д.СКАРЛАТТІ - Соната мі мажор 3'25
11. Т.АЛЬБІНОНІ - Адажіо 8'14
12. ДЖ.РОССІНІ - "Неаполітанська тарантела" 2'36
13. П.ЧАЙКОВСЬКИЙ - Неаполітанська пісенька з "Дитячого альбому" для фортепіано 1'21
14. Ф.ШУБЕРТ - Ave Maria 4 '01
15. О.ГРИБОЄДОВ - Вальс e-moll 1'57
16. Г.СВИРИДОВ - Романс з музичних ілюстрацій до повісті О.Пушкіна "Заметіль" 5'42
17. М.ЛЕГРАН - Тема з кінофільму "Шербурзькі парасольки" 3'18
18. В.ДАШКЕВИЧ - Тема з кінофільму "Пригоди Шерлока Холмса і Доктора Ватсона" 3'41
19. М.ТАРИВЕРДІЄВ - "Спогад" з кінофільму "17 миттєвостей весни" 4'19
20. М.КЮСС - Вальс "Амурські хвилі" 2'54
21. Г.ТЬЄРНІ - Пасадобль "Ріо-Ріта" 2'23
1-16 - перекладення Ігоря Завадського для кнопкового акордеону
17-19 - обробки Ігоря Завадського
1, 14 - з хором хлопчиків при Національній музичній академії України ім.П.І.Чайковського (худ. керівник - Алла Шейко)
2, 4, 9 - у супроводі струнного квінтету і клавесину
3 - у дуеті з Світланою Шабалтіною (клавесин)
5,6,8,10,12,13,15-19 - у сольному виконанні
7 - у супроводі струнного тріо: Ірина Кічакова, Євгенія Яресько (скрипки), Олег Трунов (альт)
11 - у дуеті з Юрієм Василевичем (саксофон)
20,21 - у естрадній обробці (аранжування - Андрій Остапенко) Загальний час звучання: 73'19


"МАКСИМУЗ-2"

1. В.ГУБАНОВ - Вальс з Ретро-сюїти 3'59
2. В.НОВИКОВ - "Циганський парафраз" 4'10
3. Ю.КАЛАШНІКОВ - "Циганочка", імпровізація виконавця 3'00
4. Ансамбль "Узоры" - Парафраз на народні теми 3'18
5. Л.ПАВКОВИЧ - Румунська п'єса і Сорбсько хоро 4'41
6. В.ІСАЄВ - Два гуцульських танці 2'14
7. К.СТРЕЛЬЧЕНКО - Татарський народний танець "Хайтарма" 4'46
8. В.ГАВРИЛІН - Тарантела з балету "Анюта" 2'31
9. П.ФРОЗЗІНІ - "Карнавал у Венеції" 3'49
10. В.ГРИДІН - "Іскристий зорепад" 3'50
11. С.КОНЯЄВ - Скерцо 2'41
12. А.ПЕТРОВ - Вальс з кінофільму "Стережись автомобіля", обробка А.Тихончука 2'37
13. Ф.АНЖЕЛІС - "Ритмічна скринька" 5'01
14. Р.АЛЛЕСАНДРІНІ - "П'яццолліно" 3'42
15. А.П'ЯЦЦОЛЛА - Танго-етюд №3 3'28
16. В.ЗУБИЦЬКИЙ - "Зимушка-зима" з сюїти №2 "Російська" 2'42
17. В.КОСМА - "Осіннє листя", транскрипція В.Черникова 3'44
18. Л.ФАНЧЕЛЛІ - "10 кілометрів до віконця" 3'27
19. Р.РУДЖІЄРІ - Попурі на італійські теми 4'53
20. Р.РУДЖІЄРІ - Джазова імпровізація 2'56

Letitbit:
part.1
part.2
Depositfiles:
part.1
http://depositfiles.com/files/z2hv8bqxi
part.2
http://depositfiles.com/files/ospnix3tn

Василий Жданкин - Бьют пороги

Василь Жданкін "Б`ють пороги"
Василий Жданкин - Бьют пороги

Artist: Василий Жданкин
Title Of Album: Бьют пороги
Year Of Release: 1991 (переиздание 2006 г)
Country: ukraine
Label: Gold Lion
Genre, Style: Folk, Ukrainian Folk, Бардовская песня
Quality, Bitrate: FLAC (tracks), lossless; MP3, 192kbps
Total Time: 52:09
Total Size: 294.42 MB; 71.73 Мб


Его называют Кобзарем, Певцом, Подвижником Духа. Несмотря на то, что на протяжении последних десяти лет Василия не слышали ни на одном концерте, его голос все еще звучит в сердцах его многочисленных поклонников. В сердце каждого, кто хоть раз ощутил роскошь его неповторимого тембра, кто хоть на миг оценил искреннее золото его интонаций и кто, даже мысленно, смог пережить с Василием ту неизлечимую душевную боль многочисленных поколений князей и пахарей, казаков и священников, воинов и поэтов по несбывшейся украинской мечте...

Еще в 1989 году Василий Жданкин стал победителем первого фестиваля «Червона рута» (самого значимого, по сравнению со всеми теми, которые состоятся после), и именно тогда он первым после десятилетий забвения публично исполнил гимн «Ще не вмерла Україна». В кругу любителей украинского бардовского и кобзарского творчества Жданкин и сегодня — почти культ... Но со временем кобзарь сознательно отошел от активной концертной жизни. Сейчас он живет в родном Кременце на Тернопольщине, столярничает, но все продолжает писать, и голос его слышат те, кто хочет услышать.
Василий Жданкин - Бьют пороги

Трэклист:
1. Чуєш брате мій (музика: Б. Лепкий, слова: Б. Лепкий)
2. Чорна рілля ізорана (слова: народна)
3. Всякому городу (слова: Г. Сковорода)
4. Гей, літа орел (слова: Т. Шевченко)
5. Туман долинами (слова: народна)
6. Думи мої (слова: Т. Шевченко)
7. Козацький марш (слова: народна)
8. Ой, не пугай пугаченько (слова: народна)
9. Ой, зійшла зоря (музика: обр. М. Леонтовича, слова: народна)
10. Ой, сів пугач на могилі (слова: народна)
11. У Києві на риночку (слова: народна)
12. Ой, ходив чумак (слова: народна)
13. Із полону (музика: Е. Драч, слова: Е. Драч)
14. Б’ють пороги (музика: Е. Драч, слова: Т. Шевченко)
15. Наливаймо, браття (слова: народна)
16. Перша глава Біблії (музика: В. Жданкін, слова: Б.-І. Антонич)
17. Портрет теслі (музика: В. Жданкін, слова: Б.-І. Антонич)
18. Життя по-грецьки – біос (музика: В. Жданкін, слова: Б.-І. Антонич)
19. На зелен листочку (музика: В. Жданкін, слова: І. Малкович)
20. Коляда (музика: В. Жданкін, слова: Б.-І. Антонич)

Download
FLAC
ifolder.ru
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
letitbit.net
Часть 1-2
Часть 3-4
depositfiles.com
Часть 1-2
Часть 3-4
MP3
depositfiles.com
letitbit.net
ifolder.ru

Василий Жданкин
Василий Жданкин - Бьют пороги
Родился 1 мая 1958 г. в с. Гурмай Краснодарского края. Певец (баритон), кобзарь. Лауреат II Всесоюзного конкурса студенческой молодежи (Николаев, 1987 г.), фестиваля «Червона рута» (Черновцы, 1989 г.). В 1978—1980 гг. — руководитель вокального ансамбля Кременецкого дома культуры, в 1987 г. закончил Ровенский институт культуры. Работал артистом Ровенской и Киевской филармоний. Проживает в Кременце Тернопольской области.

Його називають Кобзарем, Співцем, Подвижником Духу. Незважаючи на те, що протягом останніх 10 років Василя не можна було почути на жодному концерті, його голос все ще бринить у серцях його численних прихильників. У серці кожного, хто хоч раз зазнав розкоші від зустрічі з його неповторним тембром, хто, хоч на мить, оцінив щире золото його інтонацій і хто, хоч подумки, зміг пережити з Василем той невигойний душевний біль незчисленних поколінь князів та гречкосіїв, козаків і священиків, воїнів і поетів за несправдженою українською мрією...

Василь Жданкін – безперечне Явище в українській пісні. Ще з часів першого “Оберегу” та “Червоної рути”, де він став володарем Гран-прі, запам’яталася його кремезна босонога постать та густий і проникливий голос. Його бандура будила в нас щось сокровенне, глибинне, справдешнє. Тоді його називали голосом української землі. Він був поза часом і простором, як ті колядки, що прийшли до нас із глибини віків як “Зелена Євангелія” Богдана-Ігоря Антонича, яку він вперше доніс до широкого слухача, як Шевченкова “Чорна рілля”, що корінням вросла в наші душі.
Василий Жданкин - Бьют пороги

Василь Жданкін це голос, що об’єднує покоління, це велике, мудре і щире слов’янське серце, що загартувавши дух і волю, пройшло стільки доріг. Він — прадавній, як сама Україна, він — це її сьогодення.
Ірина Шинкарук

ABBYY Lingvo x3 v.14 [MULTILANG + Русский]

ABBYY Lingvo x3 v.14 [MULTILANG + Русский]


ABBYY Lingvo семейство электронных (с 1989) и печатных (с 2007) словарей. Создано российской компанией ABBYY. 13 августа 2008 года вышла версия x3 (икс три).Версия: v14
Разработчик: ABBYY Lingvo
Совместимость с Vista: полная
Совместимость с Windows 7: полная
Язык интерфейса: Мультиязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Не требуется
Системные требования: Cистемные требования
Операционная система
Microsoft® Windows Vista®/Microsoft Windows Server® 2003/Microsoft Windows® XP
Для работы с русским интерфейсом операционная система должна обеспечивать поддержку кириллицы.
Процессор
Процессор с тактовой частотой 1ГГц и более
Требования к оперативной памяти
Не менее 512 Мб
Свободное место на жестком диске
От 150 Мб до 1,5 Гб, в зависимости от версии ABBYY Lingvo x3 и типа установки*
Звуковая плата, наушники или колонки
Для работы со звуковыми файлами
Браузер Microsoft Internet Explorer® 6.0 или 7.0
На диске ABBYY Lingvo x3 находится дистрибутив MS Internet Explorer 7.0.
Дисковод для DVD-дисков
Для установки программы
*При нехватке дискового пространства программа установки проинформирует вас о том, какой объем пространства и на каких дисках вашей системы нужно освободить для успешного завершения установки.
Замечание. Для работы с русским интерфейсом операционная система должна обеспечивать поддержку кириллицы.
Для работы с китайским языком необходимо, чтобы на вашем компьютере был установлен шрифт, содержащий начертания иероглифов.
Размер: 2,34 Гб


ABBYY Lingvo х3 Европейская версия — 130 общелексических и тематических словарей для перевода с русского языка на английский, испанский, итальянский, немецкий, португальский и французский языки и обратно.

Новая версия ABBYY Lingvo расширяет возможности полюбившегося миллионам пользователей продукта, объединяя в себе мир словарей, энциклопедий и услуг профессионального перевода. ABBYY Lingvo x3 – это полторы сотни авторитетных словарей и разговорников, поиск слов в Википедии и онлайн-источниках, приложение для заучивания слов ABBYY Lingvo Tutor и другие возможности для работы с иностранными языками и их изучения.

ABBYY Lingvo x3 — це електронний словник, що об’єднує неймовірну кількість авторитетних та сучасних словників. Він дозволяє отримати швидкий та точний переклад слова чи виразу з будь-якого речення, а також включає додаткові можливості — такі, як озвучену вимову, розмовники, повнотекстовий пошук, граматичну довідку, Lingvo Tutor — які допоможуть і тим, хто вивчає мову, і перекладачам, і мандрівникам.

Разом з ABBYY Lingvo x3 ви маєте змогу:

Швидко перекласти слово або фразу безпосередньо з тексту

— Не відривайтеся від роботи з текстовим документом або інтернет-сторінкою. Просто виділіть потрібне слово або фразу і натисніть Ctrl+C+C або Ctrl+Ins+Ins.

Ефективно працювати зі словниками

— Оберіть словники для роботи.
— Розташуйте словники на полиці в зручному порядку.
— Використовуйте цілком озвучені словники-розмовники.

Удосконалювати знання іноземних мов

— Заучуйте нові слова за допомогою ABBYY Lingvo Tutor.
— Для будь-якого слова ви можете подивитися його форми — зміни по родах, числах та відмінках.
— Прослуховуйте вимову слів, щоб поліпшити навички розмовної мови.
— Використовуйте англійський граматичний словник, для того щоб правильно вжити слово, розставити знаки пунктуації тощо.

Доп. информация: Що нового в ABBYY Lingvo x3

Великі тлумачні словники англійської мови

До складу ABBYY Lingvo вперше увійшли три великі тлумачні словники англійської мови від авторитетних видавництв:

New Oxford American Dictionary, 2nd Edition
© 2005 by Oxford University Press, Inc. 250,000 entries.
Тлумачний словник американської англійської мови «New Oxford American Dictionary» містить 250 тисяч статей. З цим словником легко довідатися значення американського варіанта англійського слова і порівняти його з британським аналогом.
Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. New Digital Edition 2008
© HarperCollins Publishers, 2008. 88,000 entries.
Словник призначений для тих, хто тільки починає вивчати англійську мову. Тлумачення в словнику дані простими реченнями, але при цьому справжньою, «живою» англійською мовою.
Oxford Dictionary of English, Revised Edition
© 2005 by Oxford University Press, Inc. 355,000 entries.
Словник одного з найбільших і найвідоміших світових видавництв Oxford University Press. Містить 355 тисяч статей і є одним з найповніших академічних словників. Призначений для тих, хто добре знає англійську мову.

17 нових тематичних і загальнолексичних словників

7 нових словників англійської мови

Політичний словник (англо-російський та російсько-англійський). Гарнов К.Д., Іноземцева Н.Г., 2005
Словник з радіоелектроніки (англо-російський і російсько-англійський). Лисовський Ф.В., 2005
Словник з психології (англо-російський і російсько-англійський). Нікошкова Є.В., 2006
Сучасний юридичний словник (російсько-англійський). Борисенко І.І., Саєнко В.В., 2006
1 новий словник німецької мови

Словник «Труднощів німецької мови» (німецько-російський навчальний словник). Архангельська К.В., 2003
2 нових словники французької мови

Новий французько-російський політехнічний словник. Колпакова Г. М., 2006
Російсько-французький економічний словник. Оствовська Е.П., Кузьмінок Л.Г., 2005
1 новий словник італійської мови

Італійсько-російський юридичний словник. Прокопович С.С., 2007
3 нових словники української мови

Юридичний словник (англо-український та українсько-англійський). Карабан В.І., 2006
Орфоепічний словник української мови (українсько-український). Словник вимов українських слів.
2 нових словники португальської мови

Великий португальсько-російський словник. Лазарєв А.В., 2007
Великий російсько-португальський словник. Лазарєв А.В., 2007
Російсько-китайський розмовник

Російсько-китайський розмовник. ABBYY, 2008. Містить близько 1000 найуживаніших фраз і виразів. Розмовник цілком озвучений.
12 оновлених словників і розмовників

Оновлено англо-російський словник загальної лексики ABBYY Lingvo Universal
ABBYY Lingvo Universal — англо-російський словник загальної лексики. Створений і постійно поповнюється командою професійних лексикографів компанії ABBYY протягом 17 років.
У 2007 році словник ABBYY Lingvo Universal вперше вийшов у вигляді друкованого видання і являє собою найсучасніший англо-російський словник з усіх видань, що існують на ринку.

Крім того, оновлено такі словники і розмовники:

Тлумачний словник термінів і скорочень з ОТ, інтернету та програмування (англо-російський та російсько-англійський), Е. М. Пройдаков, Л.А. Теплицький
Словник з обчислювальної техніки та програмування (англо-російський та російсько-англійський), Масловський Є.К., ABBYY
Науково-технічний словник (англо-російський та російсько-англійський словник), ABBYY
Російсько-англійський розмовник, ABBYY
Російсько-німецький розмовник, ABBYY
Російсько-французький розмовник, ABBYY
Російсько-італійський розмовник, ABBYY
Російсько-іспанський розмовник, ABBYY
Нові озвучені слова

ABBYY Lingvo x3 містить нові озвучені слова:

Великий іспансько-російський словник Universal (Es-Ru) — озвучено 10 000 слів.
Орфоепічний словник української мови Pronouncing (Uk-Uk) — озвучено 10 000 слів.
Новий великий російсько-англійський словник Universal (Ru-En) — озвучено 20 000 слів.
Російсько-німецький словник загальної лексики Universal (Ru-De) — озвучено 20 000 слів.
Крім того, тепер цілком озвучені всі розмовники ABBYY Lingvo x3 (близько 1000 фраз у кожному розмовнику):

Російсько-англійський розмовник PhraseBook (Ru-En)
Російсько-німецький розмовник PhraseBook (Ru-De)
Російсько-французький розмовник PhraseBook (Ru-Fr)
Російсько-італійський розмовник PhraseBook (Ru-It)
Російсько-іспанський розмовник PhraseBook (Ru-Es)
Російсько-китайський розмовник PhraseBook (Ru-Ch)
Усі слова озвучені професійними дикторами — носіями мови. На відміну від синтезованого звуку, жива мова дійсно допоможе навчитися правильній вимові слів.
Докладніше: озвучені слова

Португальська мова

Вперше в ABBYY Lingvo з'явилися словники португальської мови.
До складу ABBYY Lingvo x3 увійшли португальсько-російський та російсько-португальський словники загальної лексики Лазарєва А.В., кожний з яких містить 115 тис. статей.
Словники вийшли у вигляді друкованих видань у 2007 році.

Онлайн-сервіси

Пошук у «Вікіпедії» та інтернеті
Тепер ви можете використовувати пошукові системи та пошук у «Вікіпедії» під час роботи з ABBYY Lingvo.
Використовуйте кнопки і у головному вікні і посилання Шукати у "Вікіпедії" та Шукати в інтернеті на правій панелі картки:

Послуги перекладачів
Перекладачі ABBYY готові перекласти від двох слів до сотень сторінок. Отримайте розрахунок вартості та оформіть замовлення прямо зараз.
Докладніше: послуги перекладачів

Віртуальна клавіатура

За допомогою віртульної клавіатури ABBYY Lingvo x3 ви легко можете набрати букву, якої немає на вашій клавіатурі.
Для того, щоб відкрити віртуальну клавіатуру, натисніть кнопку в головному вікні ABBYY Lingvo.
Доступно більш ніж двадцять клавіатурних розкладок, в тому числі розкладки для англійської, іспанської, італійської, латинської, німецької, португальської, російської, турецької, української та французської мов.

Скриншоты:


ABBYY Lingvo x3 v.14 [MULTILANG + Русский]


Скачать "ABBYY Lingvo x3 v.14 [MULTILANG + Русский]":